Το Δίκτυο Εικαστικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Σύρου δημιουργεί εικαστικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικους στο χωριό τους και στην κοντινή περιοχή τους.

© ΔΕΕΠΣ 2017